• Ana Sayfa
  • »
  • Bugün Direnmek Ne Anlama Geliyor?

Bugün Direnmek Ne Anlama Geliyor?


Kanlı bir günün arifesinde ne yazılabilir ki?

Bugün direnmek ne anlama geliyor? Alain Badiou Kötülüğü kavrayışımız üzerine bizi düşünmeye davet ediyor… İslam dünyası “Kurban Bayramı” ritüelliğinde diğer canlıların kurbanlığını ilan edilişiyle kötülük yapmış olmuyor muyuz? İslam öncesi toplumlarda da “Kurban” ritüeli olduğu biliniyor ama böylesine toplumsal bir karakter kazanmış değildir: Günümüzde Hıristiyanlık, Yahudilik böylesine bir geleneği sürdürmedikleri ortadadır… Bruno Bauer dinsel yabancılaşmaya karşı devletin sekülerleşerek toplumu dinin tutsaklığından kurtarabileceğini ileri sürer. Ama devletlerin sekülerleşmeleri de dinsel yabancılaşmanın tümüyle üstesinden gelemediler… Türkiye’de devlet kendini seküler olarak tanımlar ama dinsel alanları politik olarak şekillendirmekten de geri durmaz, seküler kesimler üzerinde bir baskı olarak da dini kullanır…

İnsanın tabi kılındığı birçok alan Tanrı tarafından gasp edilmiştir. Feuerbach`a göre, Tanrı bir yanılsamadır, insanın hipostazlaştırılmasıdır: insanın sevgi, erdem ve cömertlik gibi kendi iyi niteliklerinden elini çekerek kendine yabancılaştığı ve dışındaki bir otoriteye tabi olduğu bir soyutlamadır. Bu dinin kapanıdır Feuerbach`a göre: "bu yüzden insan dinde kendi aklını... kendi bilgisini, kendisine ait düşünceleri reddeder ki onları Tanrıya yerleştirebilsin. İnsan kendi şahsiyetinden vazgeçer... insanın kıymetini, insan benliğini reddeder."

Anarşizm öğretisi insanın hikâyesinde, onun özünde hümanizm ve özgürlük tutkularına vurgu yapar, iktidar ve devlet tarafından kirletilemeyen ve yabancılaştırılamayan bir alan olduğunu savunur… Devlete ve iktidara bu saiklerle karşı çıkar… Doğa yasalarının dışındaki yasaları özgürlüğe ket vurduğunu ileri sürerler… Karşıtları ise tam tersine, devletin gerekliliğini, insanların bencilliği, hırsı ile toplumda oluşacak kargaşanın engellenmesi için bunun zorunlu olduğunu savunurlar…

Nietzsche, toplumun kendisinin istikrarsız, tamamlanmamış bir kimlik olarak, antagonist çelişkilerle sürekli güç ilişkileri tarafından kullanılan ve hiçbir özü olmayan yapı olarak değerlendirir… Hem anarşizme hem de Hobbesçu yapılara karşı çıkar…

Gezi Direnişiyle açığa çıkan bambaşka bir toplumsallaşma birçok alanın yabancılaştırıcı niteliklerini ortadan kaldırabilir veya etkilerini azaltabilir diye düşünüyorum… AKP’nin gezi düşmanlığı boşuna değildir, kamusal alan denince ilk akla gelen devlet ait alanlar olur ama Gezi farklı bir kamusal alanın ortaya çıkışına da sahne olmuştur: Bu, halkalara ait yeni bir kamusal alandır… Bu kamusal alanda herkes inancını özgürce kullanabilme hakkına sahip olabilir ve devleti ve iktidarları bu alanın dışına doğru itebilir diye düşünüyorum…

Kurban Bayramında diğer canlıların katledilmesine ne aklım ve düşüncelerim ne de vicdan ve ahlakım barışık olmama izin vermiyor… Bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, yazılarımı takip edenlere, eleştirenlere saygıyla, onlarında benim bu düşüncelerimi anlayışla karşılamaları dileğimle sağlık ve iyi bir tatil geçirmelerini isterim…14.10.2013 C. Türk
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1336