Operasyonlar Rejimi


Çok amaçlı, yolsuzluk ve hırsızlık operasyonunun emrini veren savcı veya savcıları etkisiz kılacak savcıların eklemlenmesiyle karşı bir operasyon gerçekleştirildi... Tam anlamıyla bir mizansen: suçluları da `demokrasi`den geçirmek %50`nin haklarını korumak! AKP, ortaya çıkan bu rezaletin üzerini örtebilir mi? Örtmesi halinde nasıl bir toplumsal durum ortaya çıkar? Bütün burjuva klikler sistemin tahribatına neden olacak girişimlerin önünü kesmeyi hedefliyorlar: suçu kişileştirmek, başlar koparıp bedeni kurtarmak…

Kabine de revizyona gitmek bir çözüm olarak ortaya sürülüyor… Kokuşmuş ilişkiler operasyonlarla sistemin başka yerlerine sürülüp hafızaların unutkanlığına terk ediliyor… Sistemin çocukları başka kaynaklarla ödüllendirilip sessizliğe büründürülüyor, rıza göstermeyenlere farklı operasyonlarla devre dışı bırakılıyor… Toplum çürümüş ilişkilerle sürekli iç içe yaşamak zorunda bırakılıyor…

Yeni yasal düzenlemeler her kapıyı açan bir maymuncuk gibidir: Örneğin kentsel dönüşüm ve yeni afet yasası böylesi niteliklere sahiptir: Kimsenin itiraz edemeyeceği türden yasalardır… Kapitalist sömürü ve AKP’nin soygun düzeni bu yasalardan beslenmekte ve meşruiyet sağlamaktadır… “Kentine ve Yaşam Kaynaklarına Sahip Çık” adı altında Pazar günü Kadıköy’de yapılacak olan miting farklı bir öneme sahiptir…

Yaşam kaynaklarının sahiplenilmesi üzerinden yaratılacak olan duyarlılık ve örgütlenmelerin ‘Operasyon rejimleri’nin önünü kesebileceğine inanırım…

Ormanlara, su kaynaklarına, atmosferin kirletilmesine, insani farklılıklara sahip çıkmak, sağlığımızın korunması (diğer canlılarla) anlamında bilinçle birleştirilerek çürümüşlüğü reddetmek bir çıkış yoludur… Meta ve emek nosyonunu yeniden ele almak ve derinleştirmek… Sağlık, eğitim, kent, ulaşım, yaşamın kendisi, cinsellik arzular… Günümüzde emeğin bütün farklılıklarının bir araya getirilerek yeni bir metaformu biçiminde sermayenin tüketim nesneleri kategorisi alanlarına dâhil edilmiştir… Sermayenin bir mülkiyeti gibi bu alanlar üzerinde hegemonik bir hâkimiyet kurduğunu düşündüğümüzde nasıl bir mücadele sorusunu düşünmek gerekmektedir… Kapitalizmin: İnsanın ve bütün canlıların yeniden sömürgeleştirilmesini anlayabilmek yeni mücadelelerin çıkış alanlarıdır… Sağlık dileklerimle…

 

20.12.2013 C. Türk

..

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 2087