29 Ekim Kutlu OlsunTBB Genel Başkanı Barak`ın mesajı :

Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonunda kazanılan büyük bir zaferin sonucudur. İşte bu mücadelenin önderi hiç şüphesiz Mustafa Kemal’dir.

Bu millet Cumhuriyet’le; karanlık yerine aydınlığı, padişahın egemenliği yerine Millet egemenliğini, bağnazlığın ve din tüccarlığının yerine laikliği, dikta rejimi yerine de demokrasi tercihini açıkça ortaya koymuştur.

Fakat bugün demokrasiyi amaç değil, kendi ümmetçi anlayışlarını gerçekleştirmek için araç olarak gören bir zihniyetin varlığı inkâr edilemez bir gerçekliktir. Bu zihniyet emperyalist güçlerin de desteğiyle, Lozan Antlaşması’yla elde edilen kazanımları pervasızca yok etmeye çalışmakta;  Cumhuriyetin temel nitelikleri tartışmaya açılmak istenmekte, üniter devlet yapısı hedef alınmakta, devrim yasaları çiğnenmekte, Türkiye bir karanlığa doğru sürüklenmek istenmektedir.  İçinde bulunduğumuz dönem, her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun yaşandığı, yargının ve adaletin çöktüğü bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Ülkemiz başta Ortadoğu’da Suriye ve Irak olmak üzere her taraftan ateş çemberiyle kuşatılmıştır. Komşularımızla sıfır sorun diye yola çıkan siyasal iktidar, emperyalist güçler ve onların dünyayı paylaşma hırslarının taşeronluğunu yaparak ülkemizi büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır.” diyen Ulu Önder Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk ulusu, kuşkusuz padişahlık rejimine özlem duyanları tarihin çöp sepetine atmakta en ufak bir tereddüt göstermeyecektir.

Cumhuriyetimiz, gerçekleri söylemekten ve savunmaktan korkmayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerle ve dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet savunucularının ellerinde, omuzlarında yücelmeye devam edecektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yıl dönümünde, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını büyük bir onur ve kıvançla kutluyor, bizi bir arada barış içinde yaşatan, tarihimizin en büyük çağdaşlaşma ve değişim hamlesi olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları yurt yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 903