Vatanım.. (Türkiye`m)


Seni seviyorum Türkiye(m) ! ...


Mecburuz... 

Katlanacağız dikenine... 

Çünkü güledir sevdamız... 


Ya Rab! Şükürler olsun, sapasağlam vatanım... 
Üstünde dalgalanır ay yıldızlı bayrağım... 

Hiçbir şeyim yok benim; varım yoğum toprağım... 
O’na bir şey olursa; ben O’nsuz ne yaparım? ... 

TÜRKİYE(M) 

Mavi ve yeşil... 
* 
Deniz,güneş ve kum... 
* 
Özgür barış güvercini... 
* 
Nice medeniyetlerin ilk göz ağrısı... 
* 
Doğu ile Batı`nın ilk aşk efsanesi... 
* 
Kavuşmanın en kestirme yolu... 
* 
Ağırlığınca doğurduğu kültür hazinesi... 
* 
Ak sakallı dedenin portresi... 
* 
Dünyanın kalbi, beyni ve gözbebeği... 
* 
Evrenin öz cenneti Türkiye(m) ... 


************** 

Van`da renkli gözlü kedin var... 
* 
Denizli`de özgür horozun var... 
* 
Adıyaman`da başı dumanlı Nemrut`un var... 
* 
Kütahya`da nakış nakış Çinilerin var.... 
* 
Kırkpınar`de yiğitçe güreşenlerin var... 
* 
Bingöl’de yüzen adaların var... 
* 
Erzurum’da Elmalı Çam Mağaran var... 
* 
Tunceli’de Munzur’un var... 
* 
Diyarbakır`da leziz karpuzun var... 
* 
Zonguldak’ta kara kaşlı kömürün var... 
* 
Sivas`ta Kangal çoban köpeğin var... 
* 
Elazığ’da dünyayı titreten çaydaçıran var... 
* 
Ağrı’da yıkılmayan şanlı dağın var... 
* 
Batman`da oluk gibi petrolun var... 
* 
Rize’de sımsıcacık çayın var... 
* 
Mersin`de tadımlık muzun var... 
* 
Gaziantep`te tatlı baklavan var... 
* 
Giresun`da sağlık deposu fındığın var.. 
* 
Nevşehir`de küme küme peri bacaların var... 
* 
Kayseri`de kartal bakışlı Erciyes`in var... 
* 
Maraş`ta macun gibi dondurman var... 
* 
Adana`da doyumsuz kebabın var.... 
* 
Isparta’da kan kırmızı güllerin var... 
* 
Karabük`te bükülmeyen demir çeliğin var... 
* 
Trabzon`da en alası hamsin var... 
* 
Malatya`da bal gibi kayısın var... 
* 
Diyar diyar bir nimetsin Türkiye(m) ... 


******************


Deniz kaplumbağaların var... 
* 
Kelaynak kuşları`n var... 
* 
Cirit Oyunun var... 
* 
Şaheserlerin var... 
* 
Eski uygarlıklardan kalmış kentlerin var.. 
* 
Surların,kalelerin var... 
* 
Sarayların, köşklerın, kasırların, yalıların, konakların var... 
* 
Denizlerin,boğazların,adaların,ırmakların,çayların var… 
* 
Dağların,ovaların,platoların,yaylaların var... 
* 
Yer altı kaynakların,doğa güzeliklerin,kaplıcaların var... 
* 
Bahçelerin,bağların,çiçeklerin,parkların var.. 
* 
Toprağın,taşın,tozun,dumanın var... 
* 
İklimin,yağmurun,karın,kırağın var... 
* 
Dini yapıların var... 
* 
Medreselerin,darüşşifaların, imaretlerin, hamamların var... 
* 
Hanların, kervansarayların, çarşıların, bedestenlerin var... 
* 
Kutsal yerlerin, eşyaların, dergahların var... 
* 
Mezarların, kümbetlerin, türbelerin var... 
* 
Köprülerin, su kemerlerin, sarnıçların, şadırvanların var... 
* 
Çeşmelerin, sebillerin, selsebillerin, havuzların var... 
* 
Mozaiklerin, minyatürlerin, deri tasvirlerin var... 
* 
Hatların, tezhiplerin, kaatıların var... 
* 
Ebruların, haritaların, ciltlerin var... 
* 
Cam sanatın, çinilerin var... 
* 
Taş oymaların, bezemelerin, maden ve mücevher sanatın var... 
* 
Ağaç oymaların, sedeflerin,kakmaların, kalem işlerin var... 
* 
Halı ve kilimlerin var... 
* 
Giysilerin, kumaşların, işleme ve oyaların var... 
* 
Yeryüzünde bir hazinesin Türkiye(m) 

*******************


Dilin var... 
* 
Devletin var... 
* 
Bayrağın var... 
* 
Bağımsızlığın var... 
* 
Konumun var... 
* 
Kanunun var... 
* 
Başkentin var... 
* 
Başkanın var... 
* 
Meclisin var... 
* 
Marşın var... 
* 
İlken var... 
* 
Ülkün var... 
* 
Adın var... 
* 
Andın var... 
* 
Vatanın var... 
* 
Vatandaşın... 
* 
Milletin var... 
* 
Memleketin var... 
* 
Atan var... 
* 
Atin var... 
* 
Ebedin var... 
* 
Kurucun var... 
* 
Kurtarıcın var... 
* 
Koruyucun var... 
* 
Kahramanın var... 
* 
Kağanın var... 
* 
Şehidin var... 
* 
Şahadetin var... 
* 
Gazin var... 
* 
Mehmetçiğin var... 
* 
Tarihin var... 
* 
Tarifin var... 
* 
Yönün var... 
* 
Yönetenin var... 
* 
Başarın var... 
* 
Beşerin var... 
* 
Soyun var.... 
* 
Soydaşın var... 
* 
Dinin var... 
* 
İnancın var... 
* 
Kitabın var... 
* 
Rehberin var.. 
* 
Ezanın var... 
* 
Seman var... 
* 
Semahın var... 
* 
Kıblen var… 
* 
Duan var... 
* 
Dileğin var... 
* 
Cennetin var... 
* 
Vicdanın var... 
* 
Tören var... 
* 
Ananen var... 
* 
Ahlakın var... 
* 
Destanın var... 
* 
Şanın var... 
* 
Şerefin var… 
* 
Abiden var... 
* 
Edebin var... 
* 
Şiirin var... 
* 
Türkün var... 
* 
Kültürün var... 
* 
Medeniyetin var... 
* 
Asaletin var... 
* 
Aslı’n var... 
* 
Kerem’in var... 
* 
Yüreğin var... 
* 
Sevgin var... 
* 
Şefkatin var... 
* 
Merhametin var... 
* 
Sen ne al`a ülkesin Türkiye(m) ... 

***************************


Yunus Emre`n; sevgi çiçeği... 
* 
Mevlana`n; hoşgürünün diyarı... 
* 
Karacaoğlan`ın; aşıkların bülbülü... 
* 
Köroğlu`n; mertliğin timsali... 
* 
Pir Sultan`ın; erenlerin üstadı... 
* 
Dadaloğlu`n; adaletin mimarı... 
* 
Bektaşi Veli`n; ilmin ulaması... 
* 
Nasrettin Hoca`n; stresin tabibi... 
* 
Ferhat`ın; aşkın sembolü... 
* 
İnsanlığın yüreğisin Türkiye(m) ... 

*******************


Sen Malazgirt`te... 
* 
Kosova`da... 
* 
Varna`da... 
* 
Niğbolu`da... 
* 
İstanbul`da... 
* 
Çaldıran`da... 
* 
Ridanye`de... 
* 
Mohaç`ta... 
* 
Preveze`de... 
* 
Prut`ta... 
* 
Çanakkale`de... 
* 
İnönü`de... 
* 
Sakarya`da... 
* 
Büyük Taarruz`da... 
* 
Sayısız sayıdaki savaşlarla... 
* 
Zaferden zafere koşmadın mı? 

- 

Sen Liberalist dünyaya demokrasiyi... 
* 
Sosyalist dünyaya barışı... 
* 
Üçüncü dünyaya bağımsızlığı... 
* 
Ve inanç dünyasına da kardeşliği duyurmadın mı? 

- 

Sen dünyanın dengesini tanzim eden bir konumda bulunmakla... 
* 
Ve sahip olduğun geçmiş itibariyle... 
* 
Özel,özgür ve özgün bir karakter taşımakla... 
* 
`Batı ve Doğu Medeniyetleri` arasında... 
* 
Mazbut bir köprü oluşturmadın mı? 

- 

Sen tarihin boyunca çeşitli devletlerin ittifaklarına karşı... 
* 
Tek başına çarpışarak... 
* 
Bağımsızlığını/egemenliğini tüm dünyaya... 
* 
İlan etmedin mi? 

- 

Sen tüm mücadelelerinde... 
* 
Barışı hedef alarak... 
* 
Savaşmak zorunda kaldığın ülkelerle bile... 
* 
Taarruz etmeden önce... 
* 
Barış teklifinde bulunmadın mı? 

- 

Sen bugüne kadar... 
* 
Karşı karşıya geldiğin... 
* 
Birçok irili ufaklı bazdaki iç ve dış nitelikli problemleri... 
* 
Örneğin; 
* 
Musul-Kerkük... 
* 
Batı Trakya... 
* 
Ege Adaları... 
* 
SSCB`nin toprak projesi… 
* 
Karasuları... 
* 
Amerikan ve Alman ambargoları... 
* 
Bulgaristan ve Yunanistan`ın zulmü... 
* 
Nüfus mübadelelerine neden olan sorunlar... 
* 
SSCB`nin dağılması... 
* 
Körfez Krizi gibi nedenlerle hudutlarımıza yığılan muhacirler... 
* 
Karabağ’ın,Çeçenistan`ın ve Bosna Hersek`in dramatik sahneleri... 
* 
Bunların yanı sıra ihtilaller ve iç isyanlar... 
* 
Uluslar arası senaryolar... 
* 
Yetmedi üst üste yaşanan doğal afetler... 
* 
Ve de yapay felaketler... 
* 
Ve benzeri olayların tümünü soğukkanlılıkla atlatmadın mı? 
* 
Velev görüldüğü gibi... 
* 
Bizzat tarifsiz tarihin tanık olduğu... 
* 
Sözkonusu bu zaferden zafere hiç durmaksızın koşan... 
* 
Hiçbir mücadelesinde yorulmayan... 
* 
Ve dimdik ayakta durmasını bilen... 
* 
Bu şanlı ve şerefli millet... 
* 
Cevaben... 
* 
Hiç şüphesiz... 
* 
Sen değil misin Türkiye(m) ... 

*************************


Şimdi yorgunsun Türkiye(m) ... 
* 
Durgunsun... 
* 
Kırgınsın... 
* 
Şevksizsin... 
* 
Aşksızsın... 
* 
Ve yitirmişsin nen varsa birer birer... 
* 
Yok mu bir aşk... 
* 
Bir umut... 
* 
Bir heyecan... 
* 
Bir kalp atışı... 
* 
Uzun yoldan gelmişsin anlaşılan... 
* 
Sahipsiz bir dünyaya... 

*************************


Türkiye(m) konuş(a) mıyorsun... 
* 
Türkiye(m) suskunsun... 
* 
Türkiye(m) susturulmuşsun... 
* 
Belki de konuşmak istiyorsun... 
* 
Ama konuşamıyorsun Türkiye(m) ... 
* 
Sesin kısılıyor senin... 
* 
Susuyorsun... 
* 
Ve de sonsuzluğa susuyorsun... 
* 
Ya da susturuluyorsun sonsuzluğa... 
* 
Türkiye(m) nedendir bu sus pusluğun? ? ? 

*******************


Hep suskun musun böyle? 
* 
Ne`n var senin Türkiye(m) ? 
* 
Derdini anlatır mısın bana? 
* 
Seni ömrüm boyunca dinleyebilirim... 
* 
Bilirim ki derdini anlatacak birin yok! ... 
* 
Bana anlatıver içindekilerini... 
* 
Anlat ki derdine derman bulayım... 
* 
Anlat ki seni ağlatanları durdurayım... 
* 
Anlat ki dostunu düşmanını bileyim... 
* 
Haydi akan gözyaşlarını siliver! ... 
* 
Titre ve kendine dön! ... 
* 
Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Türkiye(m) ! ... 
* 
Ve bana güven n’olursun! ... 
* 
Çünkü ben seni seviyorum... 
* 
Ben senin için gözümü kırpmadan ölüyorum... 
* 
Sana canım feda Türkiye(m) ... 
* 
Ben senin her şeyine adayım... 
* 
Her şeyine kabulüm... 
* 
Söyle n’en olayım senin? 
* 
Vekilin mi? 
* 
Bakanın mı yoksa? 
* 
Ba(ş) kanın mı olayım? 
* 
Gel,sen beni tercih et Türkiye(m) ! 
* 
Söyle sana nasıl hizmet edeyim? 
* 
Söyle... 
* 
Senin için ne yapayım? 
* 
Bi’şey demiyecek misin? 
* 
Peki, ben sorayım, sen derdim budur de... 
* 
İşsizlik mi sorunun? 
* 
İstihdam mı? 
* 
Ekonomi mi? 
* 
Yoksulluk mu? 
* 
Zamlar mı? 
* 
İMF mi? 
* 
Enflasyon mu? 
* 
Siyasi partilerin sömürücü tutumu mu? 
* 
Sivil Toplum Örgütleri(STK) mi? 
* 
Yanlış gençlik mi? 
* 
Hizmet ve yatırımların dengesizliği mi? 
* 
Nüfus Artışı mı? 
* 
Cari Açık mı? 
* 
Esnafın içler acısı hali mı? 
* 
İç ticaret mi? 
* 
Dış satım mı? 
* 
Genel yönetim mi? 
* 
Merkezi yönetim mi? 
* 
Yerel Yönetim mi? 
* 
İktidarın istikrarsızlığı mı? 
* 
Muhalefetin pasif muhalifliği mi? 
* 
Bakanın yan bakması mı? 
* 
Vekilin umursamazlığı mı? 
* 
Dokunulmazlık mı? 
* 
Yöneticilerin malvarlığının bilinmemesi mi? 
* 
Vergilerin artışı mı? 
* 
Kredi Kartları mı? 
* 
Yolsuzluk mu? 
* 
Rüşvet mi? 
* 
Çıkarcılar mı? 
* 
Hortumculuk mu? 
* 
Hırsızlık mı? 
* 
Kapkaççılık mı? 
* 
Alt yapı mı? 
* 
Bayındırlık mı? 
* 
Enerji tüketimi mi? 
* 
Yer altı kaynaklarının değerlendirilmemesi mi? 
* 
Tarım mı? 
* 
Çevre sorunları mı? 
* 
Erozyon mu? 
* 
Deprem mi? 
* 
Doğal afetler mi? 
* 
Küresel ısınma mı? 
* 
Ekolojik sistem mi? 
* 
Global kaos mu? 
* 
Kara bulutlar mı? 
* 
Soğuk Savaş mı? 
* 
İç borç mu? 
* 
Dış Borç mu? 
* 
Milli Gelir mi? 
* 
Para değeri mi? 
* 
Dış siyaset mi? 
* 
Derin Devlet mi? 
* 
Devlet-Mafya şaibesi mi? 
* 
Susurluk mu? 
* 
Şiddet filmlerinin gösterimi mi? 
* 
Medya mı? 
* 
Radyo Televizyon Üst Kurumu’nun(RTÜK) denetimi mi? 
* 
Yanlış tanıtım mı? 
* 
Turizm mi? 
* 
Küreselleşme mi? 
* 
Avrupa Birliği’nden dışlanma mı? 
* 
Adına atılan imzalar mı? 
* 
Gizli antlaşmalar mı? 
* 
Avrupa uyum yasaları mı? 
* 
Batıcılık mı? 
* 
Diplomatik başarısızlıklar mı? 
* 
Türkiye Birliği’ni koruyamama mı? 
* 
Kardeş Kürt vatandaşları mı? 
* 
Etnik yapı mı? 
* 
Dil anlaşmazlığı mı? 
* 
Çok kültürlülük mü? 
* 
Kültür çatışması mı? 
* 
Hükümetin tutumu mu? 
* 
İnsan Hakları mı? 
* 
Düşünce Özgürlüğü mü? 
* 
Irak savaşının kalıntıları mı? 
* 
Iran Nükleer Krizi mi? 
* 
ABD`nin çılgınlığı mı? 
* 
Kıbrıs Sorunu mu? 
* 
İç denetim mi? 
* 
Dışa Bağlılık mı? 
* 
Yönetim Sorunu mu? 
* 
Tam Bağımsızlık mı? 
* 
Sağlık mı? 
* 
Stres mi? 
* 
Salgın hastalıklar mı? 
* 
Kuş Gribi mi? 
* 
Sosyal Güvence mi? 
* 
Can Güvenliği mi? 
* 
Evrensel terör mü? 
* 
Belirsiz isyanlar mı? 
* 
Emniyet mi? 
* 
Trafik mi? 
* 
Uyuşturucu mu? 
* 
Alkol mü? 
* 
Sigara mı? 
* 
Siyaset mi? 
* 
Demokrasi mi? 
* 
Seçim mi? 
* 
Seçmen mi? 
* 
Yüksek Seçim Kurumu(YSK) mu? 
* 
Yönetim şekli mi? 
* 
Bürokrasi mi? 
* 
Teknolojide gerileme mi? 
* 
Modernleşeme mi? 
* 
Diyanet mi? 
* 
Din Sömürüsü mü? 
* 
Dinler arası diyalog mu? 
* 
Karikatür krizi mi? 
* 
Türkçe İbadet mi? 
* 
Başörtüsü mü? 
* 
Türban mı? 
* 
İrtica mı? 
* 
Eğitim reformu mu? 
* 
YÖK mü? 
* 
ÖSYM mi? 
* 
Sınav sistemi mi? 
* 
Meslek liseleri mi? 
* 
Okul müfredatı mı? 
* 
Denetlenemeyen dersaneler mi? 
* 
KPSS mi? 
* 
Torpil mi? 
* 
Üniversitelerin işleyişi mi? 
* 
Rektörlerin mevzuatı mı? 
* 
Hukuk Sistemi mi? 
* 
Mutbakata varılmayan maddeler mi? 
* 
Bilgisizlik mi? 
* 
İlgisizlik mi? 
* 
Aile içi şiddet mi? 
* 
Kadın-Erkek eşitsizliği mi? 
* 
Semra Kaynana’nın tansiyonu mu? 
* 
Ahu Tuğba`nın Evliliği mi? 
* 
Hülya Avşar’ın Boşanma olayı mı? 
* 
Deniz Akkaya`nın trafik sarhoşluğu mu? 
* 
Banu Alkan`ın Paris öpücüğü mü? 
* 
Gamze Özçelik`in tecavüze uğraması mı? 
* 
Fuhuş operasyonları mı? 
* 
Sistem çarkı mı? 
* 
Adaletsizlik mi? 
* 
Genel af mı? 
* 
Bilmediğim bir şey mi? 
* 
Peki ne? 
* 
Bir şey demeyecek misin? 
* 
Hep böyle susacak mısın? 
* 
Susmak çözüm mü? 

`````````` 
////////// 
`````````` 

Her şeyin iç içe... 
* 
Her şeyin kördüğüm... 
* 
Her şeyin etle tırnak... 
* 
Her şeyin arapsaçı... 
* 
Her şeyin bilmece,bul(a) maca... 
* 
Ve tesadüf tenasübü her şeyin... 

`````````` 
////////// 
`````````` 

Ne umut veren siyasi bir eylemin var... 
* 
Ne de güvenilir bir liderin var meydanda... 
* 
Bir kurtarıcı da beklemiyorsun üstelik... 
* 
Hiç kurttan kurtarıcı olur mu kuzular dünyasında... 
* 
Herkes birbirine soruyor... 
* 
Herkes herkese bakıyor... 
* 
Kim etçil... 
* 
Kim otçul diye... 

`````````` 
////////// 
`````````` 

Maskeli balo ülkesisin tıpkı Türkiye(m) ... 
* 
Miniklere palyaço olmuş asalak vampirler... 
* 
Elinde kırmızı elmayla dolaşan kanatlı cadılar... 
* 
Her yer karanlık kıvılcımları... 
* 
Flört ediyor birbirleriyle akla kara... 
* 
Kediyle fare... 
* 
Dostla düşman... 
* 
Keremle Aslı... 
* 
İnle cin... 
* 
Yani kim kime,dum duma... 
* 
Her taraf ihanet ve aldatmaca dolu... 
* 
Bütün her şey yalan... 
* 
Dalavere... 
* 
Uydurma... 
* 
Yakıştırma... 
* 
Hile... 
* 
Hurda... 
* 
Entrika... 
* 
İftira... 
* 
Çirkinlik... 
* 
Çirkeflik... 
* 
Çamurluk... 
* 
Çelme... 
* 
Dümen... 
* 
Ayak... 
* 
İnlik... 
* 
Cinlik... 
* 
Hinlik... 
* 
Tilkilik... 
* 
Efsunluk... 
* 
İllizyonlık... 
* 
Numara... 
* 
Göz boyama... 
* 
Oyun... 
* 
Plan... 
* 
Organize... 
* 
Film... 
* 
Fırıldak... 
* 
Düzen... 
* 
Düzmece... 
* 
Cambazlık... 
* 
Şaibe... 
* 
Şike... 
* 
Ütopik... 
* 
Polemik... 
* 
Hormonik... 
* 
Yapay... 
* 
Senaryo... 
* 
Sanal... 
* 
Ve suni... 
* 
Anlamı ve ön(l) emi ne(y) ... 
* 
Bunca harcu mercin... 
* 
Ve (bu) (l) amacın... 
* 
Bir değişim krizinde misin yoksa Türkiye(m) ... 
* 
Ancak ne değişebiliyorsun.... 
* 
Ne eskisi gibi kalabiliyorsun... 
* 
Ne de kendin gibi olabiliyorsun... 
* 
Belki de bu yüzden anlaşılamıyorsun... 
* 
Hem seni kim anlasın Türkiye(m) ! ... 

`````````` 
////////// 
`````````` 

O kadar çok insan kirliliğe itilmiş ki Türkiye`(m) de... 
* 
O... 
* 
Sen... 
* 
Ben... 
* 
Onlar... 
* 
Siz.... 
* 
Biz... 
* 
Hepimiz... 
* 
Salgın bir hastalık gibi bulaşmış kanımıza... 
* 
Canımıza... 
* 
Cananımıza... 
* 
Can evimize... 
* 
Yüreğimize... 
* 
Beynimize... 
* 
Bel kemiğimize... 
* 
Omurgamıza... 
* 
Bedenimize... 
* 
Artık mümkün değil.... 
* 
Saf ve temiz kalabilmek... 
* 
Hijyen bir temizlik başlarsa eğer... 
* 
Tepeden tırnağa... 
* 
Tırnaktan tabana... 

`````````` 
////////// 
`````````` 

Ve Velhasıl... 
* 
Bu ülkemde belki de herkes suçlu... 
* 
Analar, hayırsız evlat doğurduğu için... 
* 
Çocuklar, yarınlarını kaptırdığı için... 
* 
Gençler, değerini yitirdiği için... 
* 
Aydınlar,lüzumsuz mevzulara kafa yorduğu için... 
* 
Eğitimciler, ilim değil, film çevirdiği için... 
* 
İdareciler, koltuğunda (y) apışıp kaldığı için... 
* 
Halk, adayını bilinçsizce seçtiği için... 
* 
Memurlar, hantallaştığı için... 
* 
Tüccarlar, cesur ol(a) madığı için... 
* 
İşçiler, iş beğenmediği için... 
* 
Cahiller, cani olduğu için... 
* 
Ağzı olan diliyle gevelediği için... 
* 
Yazarlar,kalemini bil(eyer) ek sorunlara neşter vurmadığı için.... 
* 
Okuyucular,okumayı,okutmayı ilke etmediği için... 
* 
Pamuk Prenses,derin uykudan uyanmadığı için... 
* 
Beyaz Atlı Prens, atını tökezlettiği için... 
* 
Mecnunlar, aşkından pes ettiği için... 
* 
Giden sevgililer dönmediği için... 
* 
Sevgiler,sevgililer çarşı pazarda satıldığı için... 
* 
Kırmızı Başlıklı kız,kurda kendini kaptırdığı için... 
* 
Pinokyo,yalan söylemeyi huy edindiği için... 
* 
Tek Dişi Kalmış Canavar,trafiği felç ettiği için... 
* 
Cankurtaran,yalnız canını kurtardığı için...


DEVAMI GELECEK..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 2361